Pancierové podlahy

Sú vysokopevnostné liaté, leštené betónové povrchy v hrúbke 12 – 15 cm. Vhodné do garážov, dielní, výrobných hál, prípadne všade tam, kde sa vyžaduje dôraz na zaťažovanie povrchu.
Naša firma zhotovuje aj exteriérové povrchy – napríklad dvory, parkoviská, čerpacích staniciach a pod.